Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-903 Mjesto i datum: Budva, 12.03.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-652 Mjesto i datum: Budva, 27.02.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-613 Mjesto i datum: Budva, 25.02.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-562 Mjesto i datum: Budva, 21.02.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-269 Mjesto i datum: Budva, 31.01.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-231 Mjesto i datum: Budva, 30.01.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-228 Mjesto i datum: Budva, 30.01.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-113 Mjesto i datum: Budva, 17.01.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-090 Mjesto i datum: Budva, 16.01.2020. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-4591 Mjesto i datum: Budva, 31.07.2019. godine ...
Opširnije
Loading...

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Novosti

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije