TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA Voća i povrća, po partijama, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, na godišnjem nivou

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. BudvaBroj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-025/10 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 7 Mjesto i datum: Budva, 29.02.2016. godine …
Opširnije

Nabavka avio karata

Hotelska grupa „ Budvanska rivijera” A.D. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-060/9 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 30 Mjesto i datum: …
Opširnije

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. BudvaBroj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-035/6 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 33 Mjesto i datum: Budva, 10.03.2016 …
Opširnije

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA VOZILA PO PARTIJAMA

Hotelska grupa „ Budvanska rivijera” A.D. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-020/6 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 37 Mjesto i datum: …
Opširnije

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVODJENJE RADOVA I OPREMANJE SMJEŠTAJNIH JEDINICA U BLOKOVIMA “O”, “K” I “N” HOTELA “ALEKSANDAR” U BUDVI

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-069/9 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 52 i 53 Budva, 11.11.2016. godine Na …
Opširnije

Rješenje o obustavljanju postupka javne

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-068/18 Mjesto i datum: Budva, 31.10.2016. godine Na osnovu člana 105 stav 1 …
Opširnije

USLUGA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BAZENA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-064/6 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 54 Mjesto i datum: Budva, …
Opširnije

Rušenje i raščišćavanje smještajnih jedinica u blokovima “O”, “K” i “N” hotela “Aleksandar”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-062/7 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 53 Mjesto i datum: Budva, 13.09.2016 …
Opširnije

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BAZENA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-061/8 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 54 Mjesto i datum: Budva, …
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Goriva i maziva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-113
Mjesto i datum: Budva, 17.01.2020. godine

 

Tenderska dokumentacija – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi HG “Budvanska rivijera” AD

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-7320
Mjesto i datum: Budva, 20.12.2018. godine

Tenderska dokumentacija – Zamjena itisona u hotelu “Palas”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-5542
Mjesto i datum: Budva, 24.09.2018. godine

Tenderska dokumentacija – Nabavka elektro opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-5243
Mjesto i datum: Budva, 07.09.2018. godine

Tenderska dokumentacija – Kancelarijski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-3857
Mjesto i datum: Budva, 02.07.2018. godine

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Ugovor o nabavci

 

Tenderska dokumentacija – Ugradni i građevinski materijal, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-3755
Mjesto i datum: Budva, 27.06.2018. godine

Tenderska dokumentacija – Potrošni materijal za hotele, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-3426
Mjesto i datum: Budva, 14.06.2018. godine

Tenderska dokumentacija – Hljeb i peciva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-3329
Mjesto i datum: Budva, 12.06.2018. godine

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Tenderska dokumentacija – Osiguranja imovine, opšte odgovornosti, kolektivnog osiguranja zaposlenih od nezgode i dopunskog zdravstvenog osiguranja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-3255
Mjesto i datum: Budva, 11.06.2018. godine

Rješenje o izboru najpoviljnije ponude

Ugovor o nabavci

Tenderska dokumentacija – Mobilna i fiksna telefonija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-2963
Mjesto i datum: Budva, 31.05.2018. godine

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Tenderska dokumentacija – Smrznuta morska riba i plodovi mora

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-2917
Mjesto i datum: Budva, 30.05.2018. godine

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Tenderska dokumentacija – Animacijske usluge

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva
Broj nabavke: 04/1-2575
Mjesto i datum: Budva, 17.05.2018. godine

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Ugovor – Animacijske usluge

 

Loading...