TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluga za tekuće održavanje i servis frigo uređaja, klima – split sistema i dezinfekciju unutrašnjih jedinica

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-051/7 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 27 Mjesto i datum: Budva, 15.04.2016.godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Hotelska grupa “Budvanska rivijera” a.d. Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU…

Redni broj iz Plana javnih nabavki :_5

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluge osiguranja imovine, opšte odgovornosti i lica

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 4

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU usluga pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša, po partijama, za potrebe Hotelske grupe Budvanska rivijera…