TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVODJENJE RADOVA I OPREMANJE SMJEŠTAJNIH JEDINICA U BLOKOVIMA “O”, “K” I “N” HOTELA “ALEKSANDAR” U BUDVI

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-069/9 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 52 i 53 Budva, 11.11.2016. godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15), Hotelska grupa “Budvanska rivijera” a.d. Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU…

Rješenje o obustavljanju postupka javne

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-068/18 Mjesto i datum: Budva, 31.10.2016. godine Na osnovu člana 105 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji broj 04/3-JN-068/9 od 11.10.2016. godine za otvoreni…

USLUGA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BAZENA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-064/6 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 54 Mjesto i datum: Budva, 26.09.2016. godine   Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Hotelska grupa “Budvanska rivijera” a.d. Budva objavljuje na Portalu javnih…

Rušenje i raščišćavanje smještajnih jedinica u blokovima “O”, “K” i “N” hotela “Aleksandar”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-062/7 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 53 Mjesto i datum: Budva, 13.09.2016 godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Hotelska grupa “Budvanska rivijera” a.d. Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU…

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BAZENA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-061/8 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 54 Mjesto i datum: Budva, 08.09.2016. godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Hotelska grupa “Budvanska rivijera” a.d. Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki…