ADRESA

HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA

TRG SUNCA 1

SEKTOR JAVNIH NABAVKI

TELEFON: +382 33 452 831