Tenderska dokumentacija – Rekonstrukcija i opremanje hotela “Mogren”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-903 Mjesto i datum: Budva, 12.03.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i ugradnja video nadzora

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-652 Mjesto i datum: Budva, 27.02.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Smrznuto voće i povrće i prerađevine

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-613 Mjesto i datum: Budva, 25.02.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Adaptacija restorana Pjaca u TN “Slovenska plaža”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-562 Mjesto i datum: Budva, 21.02.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Usluge štampanja, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-269 Mjesto i datum: Budva, 31.01.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje građevinskih objekata

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-231 Mjesto i datum: Budva, 30.01.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Kolonijalna roba, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-228 Mjesto i datum: Budva, 30.01.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Goriva i maziva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-113 Mjesto i datum: Budva, 17.01.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Adaptacija restorana “Pjaca” u TN “Slovenska plaža”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-090 Mjesto i datum: Budva, 16.01.2020. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Mobilna i fiksna telefonija, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-4591 Mjesto i datum: Budva, 31.07.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Adaptacija kupatila i uređenje enterijera malog restorana u hotelu “Palas”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-4307 Mjesto i datum: Budva, 16.07.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Suhomesnati proizvodi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3773 Mjesto i datum: Budva, 26.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Hortikultura

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3608 Mjesto i datum: Budva, 20.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Osiguranja imovine, opšte odgovornosti, kolektivnog osiguranja zaposlenih od nezgode i dopunskog zdravstvenog osiguranja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3419 Mjesto i datum: Budva, 14.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekstilni program za hotele

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3187 Mjesto i datum: Budva, 06.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Butan gas

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3003 Mjesto i datum: Budva, 31.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje i servis rashladnih sistema i uređaja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2907 Mjesto i datum: Budva, 29.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Obezbjeđenje objekata i lica

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2904 Mjesto i datum: Budva, 29.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša za potrebe hotela „Aleksandar“ i hotela „Mogren“ u Budvi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2680 Mjesto i datum: Budva, 17.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka klima uređaja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2653 Mjesto i datum: Budva, 16.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Animacijske usluge

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2595 Mjesto i datum: Budva, 15.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Kancelarijski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2582 Mjesto i datum: Budva, 14.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Meso

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2397 Mjesto i datum: Budva, 07.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Ugradni i građevinski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2203 Mjesto i datum: Budva, 24.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Potrošni materijal za hotele, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2104 Mjesto i datum: Budva, 19.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka kolica za sladoled

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1910 Mjesto i datum: Budva, 11.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1830 Mjesto i datum: Budva, 08.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo i klima uređaja, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1691 Mjesto i datum: Budva, 03.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i ugradnja video nadzora

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1446 Mjesto i datum: Budva, 26.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1389 Mjesto i datum: Budva, 25.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Preventivni i redovni tretmani palmi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1348 Mjesto i datum: Budva, 22.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Bazenska hemija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1231 Mjesto i datum: Budva, 15.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Modernizacija korporativne mreže i servisa

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1109 Mjesto i datum: Budva, 07.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Espreso kafa i topli napici

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-977 Mjesto i datum: Budva, 01.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tretiranje plastične podloge i drvenih površina na bazenu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-952 Mjesto i datum: Budva, 28.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Servis bazenske i srodne opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-773 Mjesto i datum: Budva, 21.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Preventivni i redovni tretmani palmi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-725 Mjesto i datum: Budva, 19.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje, servis i popravka liftova

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-696 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Modernizacija korporativne mreže i servisa

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-673 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Izrada nove Web stranice sa izradom mobilnih aplikacija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-644 Mjesto i datum: Budva, 15.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Različite vrste riba i plodova mora, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-650 Mjesto i datum: Budva, 15.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje građevinskih objekata, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-639 Mjesto i datum: Budva, 14.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Usluge štampanja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-550 Mjesto i datum: Budva, 08.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-534 Mjesto i datum: Budva, 08.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Smrznuto voće i povrće i prerađevine

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-518 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Piće, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-521 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Svježe voće i povrće

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-487 Mjesto i datum: Budva, 06.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Mliječni proizvodi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-475 Mjesto i datum: Budva, 05.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Piće, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-478 Mjesto i datum: Budva, 05.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i montaža opreme za kuhinju – TN “Slovenska plaža”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-432 Mjesto i datum: Budva, 01.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i montaža Buffet stola za hotel “Palas”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-429 Mjesto i datum: Budva, 01.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Kolonijalna roba, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-409 Mjesto i datum: Budva, 31.01.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Goriva i maziva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-270 Mjesto i datum: Budva, 25.01.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Toneri za štampu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-267 Mjesto i datum: Budva, 25.01.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka elektro vozila

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-167 Mjesto i datum: Budva, 21.01.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Adaptacija personalnih smještajnih jedinica u hotelu “Palas”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-135 Mjesto i datum: Budva, 18.01.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Preduzetni plan – Plan zaštite od požara

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-026 Mjesto i datum: Budva, 11.01.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Građevinsko-zanatski radovi u Upravnoj zgradi HG “Budvanska rivijera” AD

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-7320 Mjesto i datum: Budva, 20.12.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Zamjena itisona u hotelu “Palas”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-5542 Mjesto i datum: Budva, 24.09.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka elektro opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-5243 Mjesto i datum: Budva, 07.09.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Kancelarijski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3857 Mjesto i datum: Budva, 02.07.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor o nabavci ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Ugradni i građevinski materijal, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3755 Mjesto i datum: Budva, 27.06.2018. godine ...
Opširnije

Putni nalozi 25.06.2018.

U skladu sa Zakonom o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera"  A.D. Budva, objavljuje putne naloge dana 25.06.2018 ...
Opširnije

Putni nalozi 19.06.2018.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavljuje  putne naloge dana 19.06.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Potrošni materijal za hotele, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3426 Mjesto i datum: Budva, 14.06.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Hljeb i peciva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3329 Mjesto i datum: Budva, 12.06.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Putni nalozi 11.06.2018.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavljuje putne naloge 11.06.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Osiguranja imovine, opšte odgovornosti, kolektivnog osiguranja zaposlenih od nezgode i dopunskog zdravstvenog osiguranja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3255 Mjesto i datum: Budva, 11.06.2018. godine Rješenje o izboru najpoviljnije ponude Ugovor o nabavci ...
Opširnije

Putni nalozi 04.06.2018.

U skladu sa Zakonom o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavljuje putne naloge 04.06.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Mobilna i fiksna telefonija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2963 Mjesto i datum: Budva, 31.05.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Smrznuta morska riba i plodovi mora

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2917 Mjesto i datum: Budva, 30.05.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Objava putnih naloga 29.05.2018.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavljuje putne naloge 29.05.2018.godine ...
Opširnije

Putni nalozi za period 14-20.05.2018

U skladu sa Zakonom o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavljuje putne naloge za period 14 - 20 ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Animacijske usluge

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2575 Mjesto i datum: Budva, 17.05.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Animacijske usluge ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Oprema za kancelarije

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2564 Mjesto i datum: Budva, 16.05.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor o nabavci ...
Opširnije

Putni nalozi za period 07-13.05.2018

Obavještavam Vas da se u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavila putne naloge dana ...
Opširnije

Putni nalozi za period 30.04.-06.05.2018.

Obavještavam Vas da se u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavila putne naloge dana ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Suhomesnati proizvodi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2137 Mjesto i datum: Budva, 03.05.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Suhomesnati proizvodi ...
Opširnije

Putni nalozi 16.04.-22.04. i 23.04.-29.04.2018.

Obavještavam Vas da se u skaldui sa Zakonom o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavila putne naloge da ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Animacijske usluge

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2127 Mjesto i datum: Budva, 30.04.2018. godine Rješenje o obustavljanju postupka ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Obezbjeđenje (fizičko i tehničko) objekata i lica

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2124 Mjesto i datum: Budva, 30.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Obezbjeđenje (fizičko i tehničko) ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija za nabavku robu – Različitih vrsta riba i plodova mora, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2108 Mjesto i datum: Budva, 30.04.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Svježe voće i povrće

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2105 Mjesto i datum: Budva, 30.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Svježe voće i povrće ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Servis bazenske i srodne opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2064 Mjesto i datum: Budva, 27.04.2018. godine Rješenje o obustavljanju postupka ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Bazenska hemija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1890 Mjesto i datum: Budva, 24.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - bazenska hemija ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Meso

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1864 Mjesto i datum: Budva, 23.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Meso ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Hortikultura

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1830 Mjesto i datum: Budva, 23.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Hortikultura ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Servis i opravka hotelske opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1755 Mjesto i datum: Budva, 18.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Rješenje o obustavljanju postupka ...
Opširnije

Putni nalozi 16.04.2018.

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Prerađevine od voća i povrća

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1648 Mjesto i datum: Budva, 13.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Prerađevine od voća i ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Servis bazenske i srodne opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1609 Mjesto i datum: Budva, 12.04.2018. godine Rješenje o obustavljanju postupka ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Propan butan gas

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1543 Mjesto i datum: Budva, 11.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Propan butan gas ...
Opširnije

Putni nalozi 10.04.2018.

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Mliječni proizvodi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1530 Mjesto i datum: Budva, 10.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Mliječni proizvodi ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Elektro oprema

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1533 Mjesto i datum: Budva, 10.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Elektro oprema ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje, opravka i usluge servisa frigo uređaja, klima-split sistema i dezinfekcija unutrašnjih jedinica

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1519 Mjesto i datum: Budva, 10.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Pranje, peglanje i hemijsko čišćenje hotelskog i restoranskog veša po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1509 Mjesto i datum: Budva, 05.04.2018. godine Izmjena tenderske dokumentacije Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Smrznuto voće i povrće

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1490 Mjesto i datum: Budva, 05.04.2018. godine Pojašnjenje tenderske dokumentacije Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Smrznuto ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje i opravka instalacija i uređaja, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1504 Mjesto i datum: Budva, 05.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje građevinskih objekata

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1462 Mjesto i datum: Budva, 04.04.2018. godine Izmjena tenderske dokumentacije Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor – Tekuće ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka komunalne opreme – korpe za otpatke

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1459 Mjesto i datum: Budva, 04.04.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor -  Nabavka komunalne opreme - ...
Opširnije

Putni nalozi 02. 04. 2018

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge ...
Opširnije

Putni nalozi 26.03.2018.

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavila putne naloge ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1273 Mjesto i datum: Budva, 26.03.2018. godine Pojašnjenje tenderske dokumentacije Rješenje o izboru najpovoljnije ponude ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Servis bazenske i srodne opreme

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1279 Mjesto i datum: Budva, 26.03.2018. godine Rješenje o obustavljanju postupka ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Demontaža postojeće opreme i opremanje bazena u bloku “O” hotela “Aleksandar”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1183 Mjesto i datum: Budva, 21.03.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor – Demontaža postojeće opreme i opremanje ...
Opširnije

Putni nalozi 19.03.2018.

Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa "Budvanska rivijera" A.D. Budva, objavila putne za period ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Toneri za štampu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1054 Mjesto i datum: Budva, 14.03.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Toneri za štampu ...
Opširnije

Objavljeni putni nalozi

U dokumentaciji su putni nalozi za period 05.03.2018. - 11.03.2018. godina ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tretiranje kamenih površina na bazenu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-971 Mjesto i datum: Budva, 08.03.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Tretiranje kamenih površina ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Demontaža postojeće opreme i opremanje bazena u bloku “O” hotela “Aleksandar

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-911 Mjesto i datum: Budva, 06.03.2018. godine Rješenje o obustavljanju postupka ...
Opširnije

Objavljeni putni nalozi

U dokumentaciji su putni nalozi za period 26.02.2018 - 04.03.2018. godine ...
Opširnije

Objavljeni putni nalozi

U dokumentaciji su putni nalozi za period 19.02.2018 - 25.02.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tretiranje plastičnih podloga i drvenih površina na bazenu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-756 Mjesto i datum: Budva, 26.02.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude   Ugovor – Tretiranje plastičnih podloga ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i ugradnja led rasvjete

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-715 Mjesto i datum: Budva, 20.02.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor – Nabavka i ugradnja led ...
Opširnije

Objavljeni putni nalozi

U prilogu su putni nalozi za period 2.02.-18.02.2018. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela – “Mogren”, Budva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-668 Mjesto i datum: Budva, 16.02.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor – Radovi na adaptaciji i ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Sprovođenje fitosanitarnih mjera za eradikaciju i suzbijanje štetočina na palmama i četinarima

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-482 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Sprovođenje fitosanitarnih mjera za ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija za nabavku roba – Goriva i maziva

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-479 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Goriva i maziva ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka putničkog teretnog vozila

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-444 Mjesto i datum: Budva, 06.02.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude   Ugovor – Nabavka putničkog teretnog ...
Opširnije

Objavljeni putni nalozi u izbornoj kampanji

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Mjesto i datum: Budva, 05.02.2018. godine ...
Opširnije

Plan nabavki za 2018. godinu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj: 04/1-370 Mjesto i datum: Budva, 31.01.2018. godine Na osnovu člana 24. stav 1 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Radovi na adaptaciji komunalnog dvorišta – TN “Slovenska plaža”

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-002 Mjesto i datum: Budva, 09.01.2018. godine Rješenje o izboru najpovoljnije ponude Ugovor - Radovi na adaptaciji komunalnog ...
Opširnije

Rješenje za nabavku roba – Oprema za TV i WiFi sistem u hotelima „Palas“ i „Castellastva“

Rjesenje o odabiru najpovoljnije ponude mozete preuzeti na sledecem linku: https://aisolutionmontenegro.com/nabavke_budvanska/oprema-za-tv-i-wifi-sistem-u-hotelu-palas-petrovac-i-hotelu-castellastva-petrovac/ ...
Opširnije

Objavljeni UGOVOR O NABAVCI PO PARTIJI I i II- oprema za TV I WIFI opremu u hotelu Palas i Castellastva

Objavljeni su UGOVOR O NABAVCI PO PARTIJI I i II- oprema za TV I WIFI opremu u hotelu Palas i Castellastva Ugovore možete preuyeti na ...
Opširnije

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Rjesenje o odabiru najpovoljnije ponude mozete preuzeti na sledecem linku: https://aisolutionmontenegro.com/nabavke_budvanska/tenderska-dokumentacija-za-nabavku-mlijeka-i-mlijecnih-proizvoda/ ...
Opširnije