TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA Svježeg voća i povrća za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – Svježeg voća i povrća za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, za period do …
Opširnije