TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluga za tekuće održavanje i servis frigo uređaja, klima – split sistema i dezinfekciju unutrašnjih jedinica, po partijama, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, n

You are here:
Go to Top