TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU USLUGE ISPITIVANJA I SERVISA CENTRALE ZA DOJAVU OD POŽARA ZA POTREBE HOTELSKE GRUPE “BUDVANSKA RIVIJERA” AD BUDVA U PERIODU OD 365 DANA

You are here:
Go to Top